Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Blodkärlsflätans yttre fästband
Taenia choroidea
Fästlinjen, anslutningen, mellan sidoventrikelns blodkärlsfläta och lamina affixa.

Blodkärlsflätans yttre fästband börjar längst fram, i spetsen, på sidoventrikelns undre/temporala horn, löper bakåt, tar sig tillsammans med sidoventrikelns blodkärlsfläta runt thalamus bakre pol (pulvinar), når in i sidoventrikelns centrala del, drar framåt till ventrikelmellanhålet och övergår där i synhögsbandet (taenia thalami).

Relaterade begrepp