Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Psammomakropp
Calcospherit
Förkalkning i blodkärlsflätan, Sandsvulst
Dessa uppstår under åldrandet i sidoventrikelns blodkärlsfläta. De består av hopklumpade förkalkade blodkärlsknutor. Psammomakroppar förekommer oftast i den del (glomusregionen) av sidoventrikelns kärlfläta där denna kröker sig runt synhögens (thalamus) bakre pol (pulvinar thalami). Kalkinlagringen gör att området blir synligt i en röntgenbild och kan då användas som riktmärke.

Relaterade begrepp