Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Främre skallgropen
Fossa cranii anterior
Skallgrop, främre
Den främre skallgropen bildas av
framtill: silbensplattan (lamina cribrosa) och pannbenet (os frontale)
baktill: av kilbenets (os sphenoidale) små vingar. Gränsen bakåt mot den mellersta skallgropen är skarpt markerad av de små kilbensvingarnas bakre kanter.
Pannlobernas undersidor vilar i den främre skallgropen.

Relaterade begrepp