Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Silbensplattan
Lamina cribrosa
Silbensplattan är belägen i mittlinjen, längst fram i den främre skallgropen. Plattan utgör näshålans tak. Den är försedd med ett 20-tal små hål. Hålen släpper igenom buntar med omyeliniserade primärafferenta luktaxoner - fila olfactoria - vilka sammantagna bildar den första kranialnerven/luktnerven (nervus olfactorius). Luktaxonerna, åtskilliga miljoner i antal, utgår från luktnervcellerna i nässlemhinnan och slutar i de båda luktknölarna som vilar ovanpå silbensplattan.

Relaterade begrepp