Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Synstrålningen
Radiatio optica
Utgår från den yttre knäkroppen, löper ut i den inre nervtrådskapselns nackparti och slutar i primära synbarken.

Synstrålningen kan delas upp i en övre och en undre/nedre del.

Relaterade begrepp