Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Lillhjärnstältets öppning
Incisura tentorii
Öppningen förbinder det infratentoriella rummet med det supratentoriella rummet och omsluter den översta delen av mitthjärnan.

Mitthjärnans övre del passerar igenom tältöppningen tillsammans med de bakre storhjärnsartärerna.

Relaterade begrepp