Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Metathalamus
Metathalamus
Knäkroppar
Metathalamus, som är en del av mellanhjärnan (diencephalon), ligger caudalt och på undersidan av thalamus. Området består av den yttre och inre knäkroppen; ett sådant par på höger och ett på vänster sida.

Relaterade begrepp