Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Övre (sympatiska) halsgangliet
Ganglion cervicale superius
Det översta halsgangliet är det största gränssträngsgangliet. Det utgör i själva verket en sammansmältning av de, under fosterutvecklingen separata, ganglierna C1,C2,C3,C4. Det översta halsgangliet avger följdaktligen 4 st. RCG, en till var och en av spinalnerverna C1,C2,C3,C4.

Från gangliet utgår även halsnerverna och den övre hjärtnerven, alla med postganglionära omyeliniserade nervtrådar.

Relaterade begrepp