Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Gliacellsutskott i nervcellens periferi
Nervcellens soma och dendriter med vidhängande nervändslut/boutonger ligger inbäddade i en tät massa av gliacellsutskott, framförallt astrocytutskott. Utskotten har bl.a. till uppgift att "suga upp/pumpa upp" transmittorsubstans och olika joner som frisätts i samband med synaptisk aktivitet; med andra ord att se till så att det råder en balanserad sammansättning i det extracellulära rummet i nervvävnaden.