Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Kapillärmanschetter
Gliacellsmanschetter
Kapillärerna (hårrörskärlen) i CNS omges på de allra flesta ställen av astrocytutskott. Dessa bildar en tättslutande skida eller manschett utanför själva kapillärväggen och deltar i bildandet av den s.k. blod-hjärnbarriären.