Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Ångström
Ångström
Å., A. (engelsk förkortn.)
1 Å = 1/10 nanometer = 10-10 meter.
En väteatom (H) anses vara ca 1 Å. i diameter.