Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
RNA
Ribonukleinsyra
RNA-molekylerna spelar avgörande roller när det gäller uttolkningen av arvsmassekoden och i samband med proteintillverkningen ute i cytoplasman.

RNA-molekylerna utgör en växande familj komplexa livsviktiga ämnen. Man talar om:

mRNA = budbärarRNA
tRNA = transportRNA
rRNA = ribosomRNA
snRNA = small nuclear RNA
iRNA = interferensRNA

rRNA-molekylerna lagras upp i cellkärnans nukleol.

Relaterade begrepp