Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Noder
Ranviers noder
De Ranvierska noderna är regelbundet återkommande korta, ca. 1 mikrometer långa, avbrott i myelinskidan runt axonerna i såväl PNS som i CNS. Vid noderna sker den, för den elektriska informationsspridningen d.v.s. för den s.k. saltatoriska impulsspridningen, nödvändiga membranurladdningen samt nybildningen och förstärkningen av nervimpulsen.

Relaterade begrepp