Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Blod-hjärnbarriären
Blood brain barrier
BBB
Begreppet syftar på det förhållandet att mycket få substanser har förmågan att ta sig från blodbanan och in i hjärnvävnaden lika lätt som dom kan ta sig in i de flesta av kroppens övriga vävnadsområden. Ett viktigt undantag är druvsocker (glykos) som passerar fritt in i hjärnvävnaden och där svarar för energiförsörjningen.

Någon slags vägg eller barriär hindrar den fria passagen.

Barriärfunktionen anses bero på speciella egenskaper hos:
1/ hjärnkapillärernas väggceller (endothelceller)
2/ astrocytutskotten som bildar ett mer eller mindre sammanhängande skikt på hjärnkapillärernas utsida och
3/ pericyter utanför endothelcellerna (Nature, vol.468, nov.2010).

Relaterade begrepp