Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Bakrötter, svans
Coccygeala dorsalrötter
Det finns 1-3 par coccygeala bakrötter.

Nervtrådarna i rötterna Co1-(3) bildar svansflätan (plexus coccygeus) som ger upphov till bl.a. de yttre könsorganens nerver.