Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Bakrötter, hals
Cervicala dorsalrötter
Vanligtvis saknar det översta halsryggmärgssegmentet (C1) bakrot. Det finns alltså 7 par cervikala bakrötter men 8 st cervikala ryggmärgssegment.

Nervtrådarna i rötterna C(1)2 tom C4 ingår i halsflätan (plexus cervicalis) som ger upphov till halsens hud- och skelettmuskelnerver samt mellangärdesnerven (n. phrenicus) till mellangärdet (diaphragma),

Nervtrådarna i rötterna C5 tom C8 ingår i armflätan (plexus brachialis) som ger upphov till skuldrans, armens och handens hud- och skelettmuskelnerver,

Relaterade begrepp