Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Spinalganglier, sakrala
Sacrala spinalganglier
Dorsalrotsganglier, sacrala
Det finns 5 par sakrala spinalganglier, ett par för varje sakralt ryggmärgssegment.