Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Spinalganglier, länd
Lumbala spinalganglier
Dorsalrotsganglier, länd
Det finns 5 par lumbala spinalganglier, ett par för varje lumbalt ryggmärgssegment.