Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Spinalganglier, bröst
Thorakala spinalganglier
Dorsalrotsganglier, thorakala
Det finns 12 par thorakala spinalganglier, ett par för varje thorakalt ryggmärgssegment.