Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Gränssträngens sammanbindningstrådar
Rami interganglionares
Rami interganglionares fogar samman intilliggande gränssträngsganglier med varandra så att en sammanhängande kedja av sympatiska ganglier bildas på vardera sidan om kotpelaren. De sammanbindande trådbuntarna innehåller såväl uppåtgående som nedåtgående sympaticustrådar av både pre- och postganglionärt slag.

Relaterade begrepp