Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Sympaticusutflöde i spinalnerverna
Vasomotor- pilomotor- och sudomotornervtrådar
VPS-trådar
Vasomotor- pilomotor- och sudomotornervtrådarna bildar sammantagna, där de löper mellan ett gränssträngsganglion och dess spinalnerv, en ramus communicans griceus(RCG).

Via RCG tillförs spinalnerverna postganglionära nervtrådar av de tre funktionella huvudtyperna:

1/ Vasomotoriska trådar som skall innervera glatt muskulatur i hudens och skelettmuskulaturens blodkärl. Det vasomotoriska signalflödet kontrollerar därmed blodgenomströmningen i hud och muskler.

2/Sudomotoriska trådar som skall innervera hudens svettkörtlar.

3/ Pilomotoriska trådar som skall innervera de glatta muskelceller som finns i huden och som, när de aktiveras, reser upp hårstråna på huden; ger "gåshud".

Relaterade begrepp