Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Sympaticus, sakrala inälvsgrenar
Nervi splanchnici sacrales
Den sacrala delen av gränssträngen sänder huvudsakligen postganglionära trådar in till nedre delen av plexus hypogastricus.

Relaterade begrepp