Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Sympaticus, lumbala inälvsgrenar
Nervi splanchnici lumbales
Den lumbala delen av gränssträngen sänder huvudsakligen postganglionära trådar in till plexus aorticus och övre delen av plexus hypogastricus.