Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Vagusnervens parasympatikusdel
Pars parasympathetica, n.vagus (n.X)
Nervus vagus är den stora parasympatiska nerven som under sitt kringirrande förlopp påverkar omkringliggande inälvsorgan i halsen, brösthålan samt i bukhålan och förmedlar sinnesintryck därifrån tillbaka till förlängda märgen.

Vagusnervens parasympatikusdel har sina preganglionära cellkroppar samlade till en kärna - nucleus dorsalis nervi vagi - i förlängda märgen.