Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Vagusnervens parasympatiska brösthålsgrenar
Rami cardiaci, rami pulmonales, rami esophagei
Tionde kranialnervens inälvsgrenar i brösthålan., Kranialnerv 10:s inälvsgrenar i brösthålan
Under sitt förlopp ner genom halsen och brösthålan avger n.vagus ett stort antal tunna nervtrådsbuntar. Dessa preganglionära nervtrådar bildar nervflätor - bl.a. plexus cardiacus och plexus pulmonalis - framför kotpelaren och kontaktar här postganglionära parasympatiska nervceller som ansluter till hjärta, lungor och matstrupe.

Relaterade begrepp