Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Vagusnervens parasympatiska hjärnstamskärna
Nucleus dorsalis nervi vagi (n.X)
Tionde kranialnervens parasympatiska hjärnstamskärna, Kranialnerv 10, parasympatiska hjärnstamskärnan
Kärnan är belägen i förlängda märgen och består av parasympatiska preganglionära nervcellskroppar vars nervtrådar löper ut ur skallen tillsammans med övriga vagustrådar. De parasympatiska trådarna slutar i grupper av postganglionära nervcellskroppar. Dessa ligger i anslutning till matstrupen, hjärtat, lungorna, mag-tarmkanalen ner till bäckenet, levern, bukspottskörteln, mjälten och njurarna.

Relaterade begrepp