Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Nionde kranialnervens parasympatiska kärna
Nucleus salivatorius inferior (n.IX)
Tung-svalgnervens parasympatiska kärna
Kärnan ligger i övre delen av förlängda märgen och påverkar salivflödet ur öronspottkörteln (glandula parotis).

Relaterade begrepp