Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Nionde kranialnervens parasympatiska del
Pars parasympathetica, n. glossopharyngeus (n.IX)
Tung-svalgnervens parasympatiska del, Ganglion oticum
Det rör sig om preganglionära nervtrådar i n.IX som har sina cellkroppar i den nedra salivkärnan (nucl. salivatorius inferior)i förlängda märgen och slutar i det autonoma örongangliet (ganglion oticum). Från ganglion oticum utgår postganglionära trådar till öronspottkörteln (glandula parotis).