Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Sjunde kranialnevens parasympatiska kärna.
Nucleus salivatorius superior (n.VII)
Ansiktsnervens parasympatiska kärna,
Kärnan är belägen i övre delen av förlängda märgen. Kärnan kontrollerar utflödet av av tårvätska och saliv.

Relaterade begrepp