Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Sjunde kranialnervens parasympatiska del
Pars parasympathetica, n.facialis (n.VII)
Ansiktsnervens parasympatiska del,
Det rör sig om preganglionära parasympatiska trådar som utgår från cellkropparna i den övre salivkärnan (nucl.salivatorius superior) i förlängda märgen, och slutar i två autonoma ganglier - ganglion pterygopalatinum och ganglion submandibulare.

Från ganglion pterygopalatinum utgår postganglionära trådar till tårkörteln (glandula lacrimalis).

Från ganglion submandibulare utgår postganglionära trådar till olika salivproducerande körtlar (bl.a. glandula sublingualis och glandula submandibularis)