Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Ögonmuskelnervens parasympatiska kärna
Nucleus oculomotorius autonomicus
Edinger-Westphals kärna, Tredje kranialnervens parasympatiska kärna
Är ursprungskärnan för de preganglionära parasympatiska trådarna i n. oculomotorius. Med hjälp av dessa trådar åstadkommes pupillsammandragning och ökad brytningsförmåga hos ögats lins (man ser skarpt på nära håll).

Relaterade begrepp