Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Somatisk afferens
Afferens, somatisk
Begreppet anknyter till det perifera nervsystemet och syftar på inflödet till CNS av

a) känselintryck från huden
b) känselintryck från rörelseapparaten (muskler, leder och skelett)
c) synintryck
d) hörselintryck
e) balansintryck

Begreppet omfattar också de sensoriska nervceller som förmedlar ovanstående sinnesintryck. T.ex. kan man säga att en viss nervtråd till hör den somatiskt afferenta gruppen om den förmedlar känselsignaler från huden e.t.c.