Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Mellersta storhjärnsartärens bakstam
Truncus posterior Ae. cerebri medie
Hjärnartär, mellersta storhjärnsartärens bakstam
En av mellersta storhjärnsartärens vanligt förekommande slut stammar. Avgår från huvudkärlet framtill i bottnen på sidofåran där den delar upp sig i slingriga tunnare grenar som tar sig upp ur sidofåra och försörjer större delen av occipital- och tinninglobernas utsida.

Relaterade begrepp