Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Mellersta storhjärnsartärens framstam
Truncus anterior Ae. cerebri medie
Hjärnartär, mellersta storhjärnsartärens framstam
En av mellersta storhjärnsartärens vanligt förekommande slutstammar. Avgår från huvudkärlet framtill i bottnen på sidofåran där den delar upp sig i slingriga tunnare grenar som tar sig upp ur sidofåran och försörjer större delen av frontallobens utsida.

Relaterade begrepp