Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Hjärnstammens medellinjesartärer
Arteriae paramedianae
Paramediana hjärnstamsartärerna, Artärer, hjärnstammens paramediana.
Trådsmala, till en början ogrenade, artärer som i mycket stort antal från ovansidan av basartären (a. basilaris), nästan som en smal pälssöm, tränger upp i hjärnstammen och försörjer strukturer som ligger nära medellinjen.