Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Långa hjärnstamsomslutande artärer
Långa circumflexa hjärnstamsartärer
Hjärnartärer, långa circumflexa hjärnstamsartärer
Hit räknas Bakre nedre lillhjärnsartären (PICA), Främre nedre lillhjärnsartären (AICA) och Övre lillhjärnsartären. Dessa försörjer hjärnstammens bakre/dorsala partier samt lilla hjärnan.