Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Bark
Cortex
Hjärnbark
I det centrala nervsystemet syftar begreppet bark/cortex på stora och/eller lilla hjärnans gråa ytterskikt.

Talas det om "hjärnbark", rätt och slätt, åsyftas vanligtvis stora hjärnans bark. Åsyftas lilla hjärnans bark brukar man använda uttryck som "lillhjärnsbarken", "lilla hjärnans bark" etc.

Relaterade begrepp