Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Spino-mesencephala ledningsbanan
Tractus spino-mesencephalicus
Ledningsbana, spino-mesencephala
Banan börjar i den posteromarginala kärnan och i propriuskärnan. Den slutar i PAG-området och i fyrhögsplattan samt deltar i hjärnans smärtmodifierande funktioner.

Relaterade begrepp