Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Övre spino-cerebellära ledningsbanan
Tractus spino-cerebellaris rostralis
Ledningsbana, övre spino-cerebellära.
Ledningsbanan utgår från "border cells" och interneuron (i ryggmärgens intermediära grå substans) belägna i ryggmärgens övre halva, särskilt i halsansvällningen. Banan löper huvudsakligen, i likhet med tractus spino-cerebellaris anterior, korsad upp till hjärnstammen via sidosträngen. Den når in i cerebellum sedan den återkorsat till ursprungssidan i anslutning till de övre lillhjärnsarmarna varefter nervträdarna fördelar sig inom båda lillhjärnshalvorna.

Banan förmedlar framförallt intern feed-back-information från ryggmärgen med avseende på rörelseprogram för den övre extremiteten.


Relaterade begrepp