Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Inre motorneurongruppen
Cellulae motoriae mediales
Ryggmärgens inre motorneurongrupp, Motorneurongrupp, inre.
Dessa motorneuron (alfa- & gammamotorneuron) aktiverar framförallt muskulatur ansluten till kotpelaren och bålväggen. Motorneurongruppen påverkas bl.a. av signalflödet i pyramidbanans s.k. främre okorsade del (tractus cortico-spinalis anterior) och av signaler i tractus reticulo-spinalis.
Den översta, vanligtvis frigjorda delen av motorneurongruppen bildar den s.k. supraspinalis kärnan.

Relaterade begrepp