Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Elfte kranialnervens kärna
Nucleus accessorius
Accessoriuskärnan, Kranialnerv 11.s ryggmärgskärna
Ansamlingen av alfa- och gammamotorneuron som bildar accesoriuskärnan. Kärnan ligger i nedersta delen av förlängda märgen och sträcker sig sedan ner i halsryggmärgens fem första segment. Kärnan ligger på platsen för den grå ryggmärgssubstansens sidohorn. Axonerna tränger igenom sidosträngens vita substans och tar sig ut ur ryggmärgen i nivå med tandligamenten och bildar den spinala delen av nervus accessorius.

Kärnan kontrollerar aktiviteten i nickmuskeln (m. sterno-cleido-mastoideus) och kappmuskeln (m. trapezius).

Lägg märke till att en aktivering av m. sterno-cleido-mastoideus leder till att huvudet vrids åt motsatta sidan: höger m. sterno-cleido-mastoideus vrider alltså huvudet åt vänster och vice versa.

Relaterade begrepp