Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Araknoidalknottror
Granulationes arachnoideae
Araknoidalvilli
Små ventilhus med vars hjälp likvor kan ta sig från subarachnoidalrummet in till blodet i den övre mittställda blodledaren (sinus sagittalis superior) och på så sätt lämna hjärnan och skallhålan.
Araknoidalknottrorna är ca. 0,5 - 2 mm stora och sitter ofta i täta grupper anslutna till utbuktningar (lakuner) från blodledaren.

Relaterade begrepp