Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Trogna hjärn- ryggmärgshinnan
Pia mater
Pian
Ett ytterst tunn bindvävshinna som troget ligger an mot centrala nervsystemets yta och som följer med in i alla dess sprickor, springor och fåror.

Relaterade begrepp