Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Binjuremärgen
Medulla glandula suprarenalis
Binjuremärgen utsöndrar andrenalin till blodbanan efter sympaticusstimulering via inälvsnerverna. Binjuremärgscellerna är att betrakta som starkt specialiserade postganglionära sympatiska nervceller.
Binjuremärgen räknas vanligtvis till det hormonproducerande organsystemet.

5 - 10 sekunder efter det att binjuremärgen stimulerats har alla de av kroppens organ som som kan reagera på en sympaticusstimulering blivit maximalt aktiverade: ADRENALINKICKEN!!! och kroppen har blivit inställd på högsta möjliga fykt- och försvarsberedskap!