Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Svansryggmärgen
Pars coccygea medullae spinalis
Antalet Cocc.-segment är vanligen 1-2(3).

Relaterade begrepp