Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Halsryggmärgen
Pars cervicalis medullae spinalis
Omfattar ryggmärgssegmenten C1 tom C8.

Halsryggmärgen tar emot sensoriska/afferenta signaler från halsen och de övre extremiteterna samt, via mellangärdesnerven, från mellangärdesmuskeln, lungsäcken och hjärtsäcken.

Från halsryggmärgen utgår motoriska/efferenta signaler till halsens och de övre extremiteternas muskulatur samt till den för inandning så viktiga mellangärdesmuskeln (diaphragma).

Observera att C1-segmentet nästan alltid saknar bakrötter och att dess framrötter är är relativt oansenliga.

Relaterade begrepp