Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Basartären
Arteria basilaris
Hjärnartär, basartären
ligger i mittlinjen på hjärnstammens fram-/undersida. Basartären bildas i och med att de båda kotartärerna smälter samman till ett kärl och tar slut i och med att den delar sig i de båda bakre storhjärnsartärerna.
Basartären sänder ut ett stort antal grenar som försörjer olika delar av lilla hjärnan och hjärnstammen.

Relaterade begrepp