Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
DNA-sekvens
Väldefinierat parti av en DNA-molekyl. Omfattar ett visst antal, efter varandra uppradade baspar (basparen är: adenin-thymin, thymin-adenin, cytosin-guanin och guanin-cytosin).