Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Autosomal
Begreppet syftar på de av våra kromosomer som inte är könskromosomer. När det handlar om ärftliga sjukdomar talar man om autosomalt bundna och om köns(kromosom)bundna sjukdomar; d.v.s. att det "dåliga" arvsanlaget är bundet till något av våra 22 autosomala kromosompar respektive till vårt könskromosompar.