Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Familjär Alzheimers sjukdom
FAD
Vid familjär Alzheimers sjukdom ärvs sjukdomen autosomalt dominant (dvs att arvsanlaget är bundet till någon av de kromosomer som inte är en könskromosom; X eller Y kromosom). Man uppskattar att andelen av alla patienter med Alzheimers sjukdom som har den familjära formen av sjukdomen är mindre än 1%. Det finns idag mutationer på tre olika gener (APP och presenilingenerna) vilka orsakar FAD.